Máte dotaz? Volejte +420 777 477 381

Aktivní hromosvody nebo – li systémy ESE

Aktivní hromosvody nebo – li systémy ESE (aktivní jímač se včasnou emisí výboje) se využívají po celém světě ve více než 80 zemích. První mezinárodní patenty pro produkty ESE byly vydány v roce 1985. Systémy ESE jsou například i v Asii a ve Střední Americe, kde je větší četnost bouřek a jsou vystavena extrémně silným úderům blesků téměř denně během bouřkové sezóny.

V České republice jsou nejrozšířenější ESE systémy francouzských firem INDELEC a HELITA. Instalace aktivních jímačů těchto firem je prováděna podle francouzské normy NF C 17-102/2011. Firma INDELEC v 80. letech vynalezl tenchnologii "the Early Streamer Emission PREVECTRON® air terminals", což je právě jímač se včasnou emisí výboje. Postupem času INDELEC zdokonaloval výzkum své technologie a vydal PREVECTRON® 2 a nyní v roce 2016 vydal PREVECTRON® 3 s novou technologií OptiMax®.

indelec-hromosvody

Princip funkce ESE

Systém se nabije pomocí dolních elektrod z okolního elektrického pole (při blížící se bouřce se jedná o tisíce voltů na metr). To znamená, že systém PREVECTRON® 3 pracuje zcela nezávisle a nevyžaduje žádný externí napájecí zdroj.

Během dynamického posuzování vývoje okolního elektrického pole systém PREVECTRON® 3 sleduje stav sestupných vůdčích výbojů. Poté se aktivuje inovativní patentovaná technologie OptiMax®, aby neutralizovala prostorové výboje, které se přirozeně vyskytují v blízkosti jímače. Jímač PREVECTRON® 3 je připraven k provozu v optimálním prostředí.

Těsně před vlastním výbojem prudce vzroste náboj v okolním elektrickém poli a z mraků do země vyšlehne sestupný vůdčí výboj. Tím se mezi horními elektrodami a hrotem jímací tyče spustí ionizační proces. Jímač PREVECTRON® 3 reaguje přesně v okamžiku, kdy hrozí výboj blesku.

Technologie OptiMax®

Systém OptiMax® vyvinuli odborníci z Institutu pro výzkum a vývoj ochrany před bleskem (LIRI). Tato technologie dokáže neutralizovat prostorové výboje v blízkosti jímače ESE ještě před vyvoláním vzestupného vůdčího výboje. Výboj se pak pohybuje v ideálně kontrolovaném elektrickém prostředí.

První jímací tyč ESE modulárního typu

Jímač PREVECTRON® 3 také představuje významný pokrok v oblasti údržby jímacích soustav. Jednotlivé obvody jsou sestaveny a namontovány odděleně. Unikátní modulární konstrukce umožňuje snadnou výměnu poškozeného modulu. Stav jímače PREVECTRON® 3 lze pravidelně zkoušet pomocí zkoušečky INDELEC. Tato zkoušečka umožňuje zákazníkovi otestovat provozní parametry jímače po celou dobu životnosti jímací soustavy. Zkoušky probíhají přímo v místě instalace a nevyžadují demontáž jímače. Zkoušečka INDELEC splňuje požadavky normy NFC 17-102 : 2011 týkající se údržby jímacích soustav.

Požadavky předpisů

Vývoj, výroba, zkoušky i montáž jímače PREVECTRON® 3 splňují požadavky mezinárodních a francouzských norem, zejména norem NFC 17-102 : 2011 a UNE 21-186 : 2011. Poprvé v historii byla také jímači PREVECTRON® 3 udělena certifikace CE. Nová jímací tyč společnosti INDELEC splňuje požadavky všech platných evropských norem. Zkoušky proudu při výboji v laboratoři UNICAMP v Campinas v Brazílii:

jímač PREVECTRON® 3 byl podroben zkouškám s výboji s proudem 200 kA, přičemž norma požaduje zkoušky s výboji s proudem pouze 100 kA. Výsledky zkoušky prokázaly vynikající odolnost jímací tyče v extrémních podmínkách.

Díky označení „In Planet“ byla jímači PREVECTRON 3® výborem AvniR Adjudication Team udělena cena za výjimečný ekologický počin, za podporu ekologických řešení a zavádění inovací do podnikání. Podle platných standardů neexistuje systém, který by zaručil stoprocentní ochranu před bleskem. To neumožňuje systém ESE ani konvenční Franklinův "klasický" systém hromosvodové soustavy.

Mohlo by Vás zajímat