Máte dotaz? Volejte +420 777 477 381

Pasivní (klasické) hromosvody

Hromosvod - vnější ochrana před bleskem dle norem ČSN EN 62 305 – 1 až 5

Hromosvody a ostatní zařízení a opatření k ochraně před účinky blesku se musí realizovat dle projektové dokumentace. V projektu se musí přihlédnout ke všem okolnostem, které mohou mít vliv na řešení a provedení hromosvodu nebo jiných opatření k ochraně před bleskem.

Je nutno zejména dbát na elektrickou bezpečnost zřizované ochrany, aby proud bleskového výboje byl sveden do země bez nežádoucích následků pro chráněný objekt.

pasivní (klasické) hromosvody

Hromosvod a jeho části

Jímače hromosvodu
Svody hromosvodu
Uzemnění hromosvodu

Před uvedením do provozu musí být na vybudovaném zařízení provedena revize hromosvodu a uzemnění dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 200-6 a vystavena zpráva o revizi. Bez tohoto dokumentu nesmí být hromosvod zprovozněn. Následně ve stanovených lhůtách je nutné provádět předepsané periodické revize.