Hromosvody aktivní

 

PRINCIP FUNKCE PREVECTRON 3 VE ČTYŘECH KROCÍCH

tl_files/prev3img/p3ctverecky.jpg

TECHNOLOGIE OptiMaX®:

MAXIMÁLNÍ OCHRANA PROTI
ÚDERU BLESKU

Kromě standardních moderních součástí jímačů řady PREVECTRON® (plně vodivá jímací tyč, dynamický výpočet okolního elektrického pole, nezávislý systém atp.) je jímač PREVECTRON 3® poprvé vybaven nejnovější patentovanou technologií OptiMax®.

Systém OptiMax® vyvinuli odborníci z Institutu pro výzkum a vývoj ochrany před bleskem (LIRI). Tato technologie dokáže neutralizovat prostorové výboje v blízkosti jímače ESE ještě před vyvoláním vzestupného vůdčího výboje. Výboj se pak pohybuje v ideálně kontrolovaném elektrickém prostředí.

Tato inovativní technologie dokáže snížit standardní odchylky naměřené ve Zkušebně vysokonapěťových zařízení až o 40 %. Menší odchylky naměřené ve Zkušebně VN zařízení jsou dokladem spolehlivějšího procesu vývoje vzestupných vůdčích výbojů za skutečné bouřky. Tím dochází k výraznému zvýšení kvality a spolehlivosti ochrany proti blesku.

PRVNÍ JÍMACÍ TYČ MODULÁRNÍHO TYPU

Jímač PREVECTRON 3® také představuje významný pokrok v oblasti údržby jímacích soustav. Jednotlivé obvody jsou sestaveny a namontovány odděleně. Unikátní modulární konstrukce umožňuje snadnou výměnu poškozeného
modulu.

Stav jímače PREVECTRON 3® lze pravidelně zkoušet pomocí zkoušečky INDELEC. Tato zkoušečka umožňuje zákazníkovi otestovat provozní parametry jímače po celou dobu životnosti jímací soustavy. Zkoušky probíhají přímo v místě instalace a nevyžadují demontáž jímače.

Zkoušečka INDELEC splňuje požadavky normy NFC 17-102 : 2011 týkající se údržby jímacích soustav.
Díky své unikátní konstrukci a pětileté (5) záruce poskytuje jímač PREVECTRON 3® uživatelům nadstandardně dlouhou životnost.

SHODA VÝROBKU S POŽADAVKY PŘEDPISŮ

Společnost INDELEC je aktivním členem významných mezinárodních, evropských a francouzských normalizačních výborů a jako taková se zavázala vyvíjet řešení ochrany před bleskem, která budou plně v souladu s požadavky platných předpisů. Vývoj, výroba, zkoušky i montáž jímače PREVECTRON 3® splňují požadavky mezinárodních a francouzských norem, zejména norem NFC 17-102 : 2011 a UNE 21-186 : 2011.

Vzhledem k tomu, že se jímač kompletně vyrábí ve Francii, absolvují vyrobené kusy jímače PREVECTRON 3® úspěšně všechny zkoušky popsané v normě NFC 17-102 : 2011, Příloha C:

 • Kontroly označení
 • Mechanické zkoušky
 • Klimaticko-korozní zkoušky v solné mlze a ve vlhké silné atmosféře
 • Elektrické zkoušky (Zkouška zkušebním napětím při 100 kA - vlnová
  délka 10/350μs)
 • Měření včasného vyvolání vstřícného výboje ve Zkušebně pro VN
  zařízení, stanovení zisku během doby aktivace v porovnání s běžným
  jímačem.

Výsledky zkoušek byly zaznamenány před svědky a byly potvrzeny formou osvědčení vydaného renomovanou nezávislou akreditační organizací: Bureau Veritas.ureau Veritas.

NEJOCEŇOVANĚJŠÍ JÍMAČ ESE NA SVĚTĚ

Při vývoji jímače PREVECTRON 3® jsme šli daleko za hranice běžných požadavků. Nový jímač ESE disponuje výhodou následujících osvědčení:

 • Osvědčení UL bylo uděleno poprvé jímači s urychleným vyvoláním vstřícného výboje (ESE) na světě. Společnost Underwriters Laboratories Inc (UL) je globální nezávisláorganizace zabývající se bezpečností a je jednou z nejrenomovanějších zkušebních a akreditačních institucí na světě.
 • Zkoušky proudu při výboji v laboratoři UNICAMP v Campinas v Brazílii: jímač PREVECTRON 3® byl podroben zkouškám s výboji s proudem 200 kA, přičemž normapožaduje zkoušky s výboji s proudem pouze 100 kA. Výsledky zkoušky prokázaly vynikající odolnost jímací tyče v extrémních podmínkách. 
 • Osvědčení Qualifoudre č. 051166662001 dokládá, že systém řízení kvality, výrobních postupů a kvalifikace pracovníků splňuje požadavky normy QUALIFOUDRE.
 • Poprvé v historii byla také jímači PREVECTRON 3® udělena certifikace CE. Nová jímací tyč společnosti INDELEC splňuje požadavky všech platných evropských norem.
 • Ruské osvědčení RTN (č.: RRS 00-05003) udělované zařízením používaným v nebezpečných průmyslových prostředích. Jímač PREVECTRON 3® je jediným jímačem s urychleným vyvoláním vstřícného výboje (ESE) s osvědčením RTN.

Kontakty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ – hromosvody s.r.o. platné od 1.1.2017