Dokumenty

Legislativa v ČR a EU

Aktivní hromosvody a nová norma

Pro jímače E.S.E. zůstává nadále v platnosti pro celou Evropu norma NF C 17 102 a její národní překlady.

Členské země CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) zavedly zmíněné normy do národních normalizačních soustav a ruší platnost dosud existujících národních norem týkajících se ochrany před bleskem, které jsou v rozporuse souborem evropských norem EN 62305. V České republice tak musela být ukončena souběžná platnost normy pro hromosvody Franklinova typu ČSN 34 1390.

Všechny členské země CENELEC (www.cenelec.eu) musely, sice v různých termínech přechodu, ale závazně, zavést soubor norem EN 62305 nejpozději do 31.1.2009 a dohlížet na jeho užívání. Do této doby bylo třeba stáhnout starší národní normy – výjimky neexistují. Norma pro aktivní jímače (E.S.E.) zůstává nadále v platnosti a tím jsou jakékoliv argumenty o zákazu těchto zařízení v ČR a Evropě bezpředmětné.

NF C 17-102 prošla úpravou a přizpůsobila se tak požadavkům např. na určení řízení rizika, rozšířila ochranné hladiny
ze 3 na 4.

 

 

Protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě

Kliknutím na obrázek stáhnete

tl_files/docs/protokol_o_zkousce.jpgtl_files/docs/cert_cr.jpgtl_files/docs/cert_crns.jpg

tl_files/docs/franc_norma.jpg

Kontakty

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti INDELEC CZ – hromosvody s.r.o. platné od 1.1.2017